Yasal Uyarı  
 
 Geoscience Map Viewer presented at the Mineral Research and Exploration (MTA) of the Directorate General of earth science data are for identification purposes . This data does not have the characteristic of an official document , in issues related to human life and responsibility arising from the use of technical studies as a reference does not belong to the MTA . However, the data presented in regional scale geological survey can be used in nature. However, the map provided , shapes, information and documents all rights belong to the General Directorate of MTA . In any case this information and documents bibliographic information  without specifying the use and without the written permission of electronic , optical, mechanical , or other means of reproduction, distribution, publication , dissemination required if the legal remedies will apply . Map Viewer maps published in Geosciences Directorate General as digital vector data in the database is located. This map of the original data if needed, can be provided for the cost of our institution . Geoscience Map Viewer located in the seismic data , with MTA TC Prime Ministry Disaster and Emergency Administration ( AFAD) part of the cooperation between the Presidency , the National Seismological Observation Network setup in Turkey from the information in the records are taken simultaneously . The seismic data presented AFAD all rights belong to the Presidency.
 Yerbilimleri Harita Görüntüleyicisinde sunulan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne ait yerbilim verileri tanıtım amaçlıdır. Bu veriler resmi bir belge niteliğini taşımaz, insan hayatını ilgilendiren konularda ve teknik çalışmalarda referans olarak kullanımlardan doğacak sorumluluk MTA Genel Müdürlüğüne ait değildir. Bununla birlikte sunulan yerbilim verileri bölgesel ölçekteki araştırmalarda kullanılabilecek niteliktedir. Ancak, sunulan harita, şekil, bilgi ve belgelerin her hakkı MTA Genel Müdürlüğü'ne aittir. Her ne amaçla olursa olsun bu bilgi ve belgelerin kaynakça bilgileri  belirtilmeden kullanılması ve yazılı izin alınmadan elektronik, optik, mekanik veya diğer yollarla çoğaltılması, dağıtılması, basılması, yayımlanması durumunda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır. Yerbilimleri Harita Görüntüleyicisinde yayımlanan tüm haritalar Genel Müdürlüğümüz sayısal veri tabanında vektörel veri olarak bulunmaktadır. Bu haritaların orijinal verilerine ihtiyaç duyulması halinde Kurumumuzdan ücreti karşılığında temin edilebilmektedir. Yerbilimleri Harita Görüntüleyicisinde yer alan deprem verileri, MTA Genel Müdürlüğü ile T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı arasında yapılan işbirliği kapsamında, Türkiye genelinde kurulu olan Ulusal Sismolojik Gözlem Ağında kayıt edilen bilgilerden eş zamanlı olarak alınmaktadır. Sunulan deprem verilerinin her hakkı AFAD Başkanlığına aittir. Deprem verilerinin kullanılması durumunda AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/Default.aspx ) kaynakça olarak gösterilmelidir.