Yerbilimleri Harita Görüntüleyici

Yasal Uyarı

Yerbilimleri Harita Görüntüleyicisinde sunulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü -MTA- ’ne ait yerbilim verileri tanıtım amaçlıdır. Bu veriler resmi bir belge niteliğini taşımaz, insan hayatını ilgilendiren konularda ve teknik çalışmalarda referans olarak kullanımlardan doğacak sorumluluk MTA Genel Müdürlüğüne ait değildir. Bununla birlikte sunulan yerbilim verileri bölgesel ölçekteki araştırmalarda kullanılabilecek niteliktedir. Ancak, sunulan harita, şekil, bilgi ve belgelerin her hakkı MTA Genel Müdürlüğü'ne aittir. Her ne amaçla olursa olsun bu bilgi ve belgelerin kaynakça bilgileri belirtilmeden kullanılması ve yazılı izin alınmadan elektronik, optik, mekanik veya diğer yollarla çoğaltılması, dağıtılması, basılması, yayımlanması durumunda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır. Yerbilimleri Harita Görüntüleyicisinde yayımlanan tüm haritalar Genel Müdürlüğümüz sayısal veri tabanında vektörel veri olarak bulunmaktadır. Bu haritaların orijinal verilerine ihtiyaç duyulması halinde Kurumumuzdan ücreti karşılığında temin edilebilmektedir. Yerbilimleri Harita Görüntüleyicisinde yer alan deprem verileri, MTA Genel Müdürlüğü ile T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı -AFAD- 'na ait Ulusal Sismolojik Gözlem Ağından eş zamanlı olarak alınmaktadır. Sunulan deprem verilerinin her hakkı AFAD Başkanlığına aittir. Deprem verilerinin kullanılması durumunda AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/Default.aspx) kaynakça olarak gösterilmelidir.

Disclaimer

The earth science data of The Directorate General of Mineral Research and Exploration -MTA- which displayed in The Geoscience Map Viewer are for demonstration purposes. This data does not have the characteristic of an official document, in issues related to human life and responsibility arising from the use of technical studies as a reference does not belong to the MTA. However, the data presented in regional scale geological survey can be used in nature. However, the map provided , shapes, information and documents all rights belong to the General Directorate of MTA. In any case this information and documents references without specifying the use and without the written permission of electronic, optical, mechanical or other means of reproduction, distribution, publication, dissemination required if the legal remedies will apply. Map Viewer maps published in Geosciences Directorate General as digital vector data in the database is located. If the original data of these maps needed, can be provided by our institution for a fee. The earthquake data displayed in The Geoscience Map Viewer are taken from The Disaster and Emergency Management Authority -AFAD- National Seismological Monitoring Network simultaneously by the scope of cooperation between MTA and AFAD. The seismic data presented AFAD all rights belong to the Presidency. When using the seismic data it should be shown in the bibliography AFAD (http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/Default.aspx)